A Törökbálinti Polgármesteri Hivatal tájékoztatása

Nyári igazgatási szünet

Törökbálint Város Önkormányzatának Polgármestere – átruházott hatáskörében eljárva – a Polgármesteri Hivatalban 2019. július 29-től 2019. augusztus 2-ig nyári igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás és az ügyintézés a rendkívüli ügyek kivételével szünetel. Rendkívüli ügynek minősülnek az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő ügyek, valamint a kérelmek, beadványok átvétele.
Az igazgatási szünetet követő első munkanap: 2019. augusztus 5. (hétfő).